0

ویرایش ژن با کمک نرم افزار های مهندسی ژنتیک

کلیه پروژه های ویرایش ژن در زمینه نرم افزارهای Primer3، SnapGene، Auto Dimer، Oligo، GeneRunner  پذیرفته می شود.

لطفا فرم زیر را پر کنید، همکاران ما به زودی با شما تماس می گیرند.

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان بیوتیچر

با عضویت در خبرنامه ویژه بیوتیچر از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!